Persónuverndarstefna

Hver er á bakvið þennan vef

Vefurinn er á vegum Jóhönnu Jónasar og hlutverk hans er að þjóna þeim sem til hennar hafa leitað gegnum tíðina, og þeim sem hafa áhuga á að nýta sér það sem hér er í boði.

Persónuupplýsingar og vafrakökur

Vefurinn safnar ekki persónuupplýsingum öðrum en þeim sem nauðsyn er að hafa til að samskipta og viðskipta. Sama á við um vafrakökur.

Gagnamiðlun

Engum upplýsingum er miðllað til þriðja aðila. Upplýsingar sem aflað er í greiðslugátt eru á ábygði viðkomandi greiðslumiðlunar.

Efni frá öðrum vefsvæðum

Aðeins mynbönd tengd hugleiðslum og öðru efni á rætur á öðrum vefsvæðum. Þar er um að ræða efni frá steymsisveitunni Vimeo af svæði sem rekið er af þjónustuaðila okkar og þar er engum upplýsingum safnað um notendur, aðeins fjöldatölur..

Varðveisla upplýsinga

Notandi getur eytt öllum upplýsingum um sjálfan sig og þá aðgangi að efni í sömu aðgerð.